Lojistik Nedir

Lojistik Nedir 2024

“Lojistik nedir?” sorusunun basit bir cevabı yoktur çünkü lojistik, üretilen ürünlerin, hizmetlerin ve insan gibi kaynakların ihtiyaç duyulan yere ve istenen zaman aralığında teslim edilmesini sağlayan karmaşık bir süreçtir. Bu süreç sadece taşıma ve nakliye ile sınırlı değildir; aynı zamanda tedarik zinciri yönetimi, depolama, ambalajlama, gümrükleme gibi birçok farklı faaliyeti de içerir.

Lojistik kavramı, tarihsel olarak da önemli bir rol oynamıştır. Antik Çinli ünlü General Sun Tzu, lojistiğin sadece savaş için değil, barış için de ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Amerikan Bağımsızlık Savaşı gibi tarihsel olaylarla da şekillenmiştir. Bu savaş öncesinde, askerler, silahlar, mühimmatlar ve gıda malzemeleri ordularla birlikte taşınırdı veya istila edilen bölgelerden zorla alınırdı. Ancak, lojistik sayesinde bu süreç daha düzenli hale gelmiş ve orduların hareket hızı belirlenir hale gelmiştir.

Lojistik Nedir

Savaşlarla Doğdu

Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı çarpışmalarının yaşandığı Somme Nehri ve çevresinde, Fransızların Almanlara karşı üstünlük sağlamak için yaptıkları en önemli adımlardan biri, lojistik ağlarını geliştirmek ve cepheye düzenli ve hızlı bir şekilde mühimmat göndermek olmuştur. Bu sayede, özellikle topların sürekli olarak mühimmat ihtiyacı karşılanmış ve sürekli top atışlarıyla Alman askerinin moralini bozulmuştur. Ayrıca, cephe hattından hızla çekilen yaralı askerler ve hayatını kaybeden askerlerin bedenlerinin hızlıca uzaklaştırılması, Fransız ve İngiliz askerlerin moralini yükseltmiştir. Bu süreçte, boş top mermisi kovanlarının tekrar kullanılması da üretimi büyük ölçüde hızlandırmıştır.

İkinci Dünya Savaşı, tam anlamıyla bir lojistik mücadelesi olarak gerçekleşmiştir. Sanayi Devrimi’nin ardından, savaşın bitmesiyle dünya ekonomisi ikinci kez büyük bir değişim içine girmiştir. Savaş sırasında askerlerin ve orduların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan birçok işletme ve fabrika, ticari hayatlarına devam edebilmek adına sivil hayatta ihtiyaç duyulan ürünler üretmeye başlamıştır. Bu dönemde, ürün maliyetlerini düşürmek için ölçek ekonomisine yönelen şirketler için tedarik zinciri ve pazara hızlı ulaşım büyük önem kazanmıştır. Bu süreçte, lojistik kavramı ve bunun nasıl kullanılabileceği konusunda sorular soran işletmeler, günümüzdeki lojistik kavramının oluşmasına katkıda bulunmuştur.

Dünyayı Hareket Ettiren Sektör

Günümüz ekonomisini geçmişten ayıran en önemli etmenlerden biri, Avrupa’da tasarlanan bir ürünün parçalarının farklı bölgelerde üretilip, monte edilerek dünya çapında satılmasıdır. Bu küresel üretim ve tedarik zinciri, lojistik kavramının önemini ve karmaşıklığını ortaya koymaktadır. Dünyanın her yerinde onlarca gemi, kamyon ve tır, çeşitli hammaddeler ve ürünlerle beraber yarı mamul ve parçaları taşımaktadır.

Bu örnekler, lojistik kavramına verilebilecek en güzel cevapları sunmaktadır. Maliyet değil, verimlilik odaklıdır ve daha az zamanda, daha az insan ve makine kaynağı ile daha fazla iş yapmayı hedefler. Bu bağlamda, ana kavramlar planlama ve otomasyondur. Doğru ve hızlı planlama için doğru ve hızlı bilgi aktarımı büyük önem taşır ve günümüzde bu bilgiler sıklıkla internet üzerinden paylaşılmaktadır.

Teslim edilecek malzemelerin doğası, depolanma ve taşınma biçimleri, miktarları gibi detayları yoğun bir şekilde takip eder. Yüklenme, depolanma ve sevkiyat süreçleri otomasyon sistemleri tarafından takip edilerek hataların engellenmesi amaçlanır. Modern lojistik planlama yöntemleri sayesinde pek çok şirket, depolarında ara mamül veya hammadde tutmadan üretim yapabilme imkanına sahip olabilmektedir.

Şirketler, tedarikçileri ve lojistik çözüm sağlayıcıları ile yaptıkları işbirlikleri sayesinde sevkiyatların zamanını belirleyerek üretimlerini buna göre planlayabilir ve depolama maliyetlerinden kurtulabilirler. Lojistik, tüm bu süreçleri hareket halinde tutan, üretim işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağlayan envanter, depolama, taşıma ve planlama hizmetlerinin tamamını kapsar.

Lojistiğin Önemi

Her sektörde kritik bir rol oynayan ve işlerin düzenli, hızlı ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlayan hayati bir unsurdur. İster ürün tedariki olsun, ister müşteri memnuniyeti, ister iş süreçlerinin yönetimi olsun, lojistik işletmeler için vazgeçilmezdir. Küçük işletmeler bile, müşterilerine zamanında ve etkili bir şekilde hizmet verebilmek için lojistik süreçleri kullanır. Bu nedenle, işletmelerin başarılı olabilmesi ve büyüyebilmesi için lojistik konusunda bilinçli olmaları ve süreçleri doğru yönetmeleri gerekmektedir.

Lojistik Nasıl Yapılır?

Karmaşık bir süreç olup genellikle şu adımları içerir:

  • Tedarik Zinciri Yönetimi: Ürünlerin veya hizmetlerin tedarik edilmesi, üretilmesi veya satın alınması sürecinin yönetilmesi. Bu adım, hammaddelerin temininden başlayarak, üretim süreci ve son ürünün teslimatına kadar olan süreci kapsar.
  • Depolama: Ürünlerin geçici olarak saklandığı depoların yönetimi. Bu adım, depo yerleşimi, stok yönetimi ve envanter kontrolünü içerir.
  • Taşımacılık: Ürünlerin depolardan alınıp müşterilere veya perakendecilere teslim edilmesi süreci. Bu adım, nakliye yönetimi, taşıma araçlarının seçimi ve rotaların belirlenmesi gibi işleri içerir.
  • Envanter Yönetimi: Ürünlerin stok düzeylerinin izlenmesi ve yönetilmesi süreci. Bu adım, talep tahmini, stok optimizasyonu ve stok döngüsü gibi konuları kapsar.
  • Bilgi Akışı: Lojistik süreçlerinin yönetimi için gerekli olan bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve paylaşılması süreci. Bu adım, bilgi teknolojilerinin kullanımını ve veri analitiğini içerir.

Süreçler, işletmenin büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği sektöre ve pazarlama stratejilerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, lojistik süreçleri, tedarik zinciri boyunca ürünlerin ve hizmetlerin akışını yönetmeyi amaçlar.

Lojistiğin Koordineli Yönetilmesi

Ürünlerin, servislerin ve bilginin temin ve tüketim noktaları arasındaki akışını sağlayan önemli bir süreçtir. Bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi, lojistik zincirinin her bir alanının birbiriyle uyumlu ve koordineli olarak çalışması gerektiğini gerektirir. Ürünlerin akışının ve depolanmasının planlanması ve iyi bir şekilde sağlanması da büyük önem taşır.

Sözlük anlamı olarak geri hizmet manasına gelir. Ancak, günümüzde, tüm endüstriyel sektörlerde verimlilik, tedarik zinciri yönetimi ve proje devreye alma sürelerinin istenen düzeyde olmasını sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşır.

MyFilo Lojistik olarak, firmamız her türlü lojistik desteği sunmaktadır ve güvenilir ve hızlı ürün tedariki için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Geniş bir lojistik ağına sahip olan firmamız, Avrupa, Asya, Ortadoğu, Balkanlar dahil olmak üzere dünya çapında faaliyet göstermektedir.

Lojistiğin Yapı Taşları

Bir organizasyon içindeki kaynakların koordinasyonunu sağlayarak bu fonksiyonların her birinden gelen bilgileri birleştirir. Bu sayede, depolama ve malzeme ağı boyunca akışın sürekliliğini sağlamak ve projelerin sonuçlanması için kaynak zincirini koordine etmek gibi iki temel amaç üzerine kurulmuştur. Bir ürünün ilk aşamasından son aşamasına kadar olan süreci tanımladığı için birçok sektörü kapsar ve geniş bir çalışan ağına sahiptir.

MyFilo Lojistik olarak, karayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, vagon nakliyesi, proje taşımacılığı, uluslararası taşımacılık ve yurtiçi taşımacılık gibi çeşitli seçeneklerimizle her türlü lojistik desteği sağlamaktayız. Bu sektör hızla gelişmekte olup her geçen gün kendine yeni alanlar eklemektedir. Bu sektörde, doğru ürünün, doğru miktarda, doğru şartlarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle ve doğru müşteriye ulaşması gibi yedi temel ilkeye dayanmaktadır.

İnsan faaliyeti ile ilgili hemen her alan, lojistikten doğrudan veya dolaylı olarak etkilenebilir. Bu nedenle, lojistik süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması büyük önem taşır.

Küresel Lojistik Sektöründe Türkiye’nin Konumu

Küresel lojistik sektöründe Türkiye, coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle önemli bir konuma sahiptir. Ülkemiz, Avrupa ile Asya arasında köprü konumundadır ve Orta Doğu, Afrika ve Kafkasya gibi önemli pazarlara erişim sağlar. Bu nedenle, Türkiye, uluslararası ticaretin ve lojistiğin önemli bir geçiş noktasıdır.

Türkiye’nin limanları, uluslararası deniz taşımacılığı için önemli merkezlerdir. Özellikle Marmara Denizi’ndeki İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Karadeniz ve Akdeniz’e erişimi kolaylaştırırken, Türkiye’nin sahip olduğu limanlar da bu avantajı destekler.

Ülkenin demiryolu ve karayolu ağları da gelişmiştir. Özellikle son yıllarda yapılan altyapı yatırımlarıyla, Türkiye’nin komşu ülkelerle olan ticaretini artırması ve uluslararası lojistik operasyonlarını daha etkin bir şekilde yönetmesi hedeflenmektedir.

Bununla birlikte, Türkiye’nin lojistik sektöründe rekabet edebilirliğini artırmak için teknolojiye ve eğitime yapılan yatırımların önemi büyüktür. Dijitalleşme ve yenilikçi çözümler, Türkiye’nin küresel lojistik arenadaki konumunu daha da güçlendirebilir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dil >>